Итоги третьего блиц-турнира

Место

Участник

Очки

Титул

Пол  

ЗБ

Рейт.

1

Tsydypov, Zhamsaran

13,5

FM

M

94

2354

2

Radnaev, Anatoly

13

 

M

82,5

2040

3

Brylev, Igor

11,5

 

M

66,25

2161

4

Baglaev, Evgeniy

11

 

M

74,5

2090

5

Damdinov, Dashi

9,5

 

M

59,75

0

6

Galsanov, Balzhinima

8

 

M

45,5

2016

7

Khorganov, Vladimir

8

 

M

44

2075

8

Zhuk, Valeriy

7

 

M

42

1959

9

Samdanova, Surena

7

 

F

37,25

1858

10

Tsydypov, Elbeg

6

 

M

38

0

11

Daribazaron, Erdeni

6

 

M

36,75

0

12

Maximov, Vadim

6

 

M

33,5

1919

13

Dambaev, Bilikto

5

 

M

25

1799

14

Malanova, Aryuna

3,5

 

F

18,75

1885

15

Shabakov, Evgeniy

2,5

 

M

12,5

1742

16

Sampilov, Bazarjap

2,5

 

M

11,25

2110